PERMOHONAN BANTUAN GERAN USAHAWAN MIKRO DAN

Sila ambil maklum bahawa oleh kerana permohonan sudah penuh, Jawatankuasa Bantuan Geran SND Mikro dan Cottage Peringkat Negeri Sabah telah memutuskan untuk TIDAK melanjutkan tarikh tutup permohonan. Dengan ini notis perlanjutan permohonan secara online sehingga 15 September yang dikeluarkan sebelum ini adalah dibatalkan dengan serta merta. Keputusan Jawatankuasa adalah MUKTAMAD.

Urusetia Bantuan SNDUMC